روش نمایش آخرین تاریخ به روز رسانی قبل از ارسال محتوا